Každý občan České republiky musí mí právě jedno místo, na kterém má nahlášený trvalý pobyt. Musí se vždy jednat o nemovitost, která je určena k bydlení, ubytování nebo k individuální rekreaci. Tato nemovitost musí být označena popisným, případně evidenčním číslem. Pokud člověk trvalé bydliště nemá, dochází tím k porušování zákona. V tomto článku vás seznámíme s postupem, který vás čeká,