Každý občan České republiky musí mí právě jedno místo, na kterém má nahlášený trvalý pobyt. Musí se vždy jednat o nemovitost, která je určena k bydlení, ubytování nebo k individuální rekreaci. Tato nemovitost musí být označena popisným, případně evidenčním číslem. Pokud člověk trvalé bydliště nemá, dochází tím k porušování zákona. V tomto článku vás seznámíme s postupem, který vás čeká, pokud chcete místo svého trvalého bydliště změnit. Nemusíte se bát, pokud budete číst pozorně, zvládnete změnu trvalého pobytu rychle a bez větších starostí.

Pro koho platí povinnost trvalého bydliště?

Mít nahlášeno trvalé bydliště je povinností, kterou musí splnit každý občan České republiky. Trvalý pobyt může ohlašovat osoba starší 15 let, případně její zákonný zástupce. Platí, že osoba nemusí v místě trvalého bydliště žít. Je to ale současně i místo, kam mu chodí například úřední dopisy (pokud neuvede jinou adresu) takže je dobré, být s místem v kontaktu.

Jak změnit trvalé bydliště

Jestliže vás změna trvalého bydliště čeká, musíte si nejdříve připravit všechny potřebné dokumenty. Musíte si připravit platný občasný průkaz, dále dokumenty, které potvrzují, že v nové místě bydliště můžete bydlet. Je to například kupní či darovací smlouva nebo souhlas majitele nové nemovitosti. První vaše kroky při odhlášení trvalého pobytu povedou na úřad obce, kde chcete nový trvalý pobyt nahlásit. Na úřad musíte donést potvrzení o tom, že na dané adrese můžete bydlet. Na úřadě také vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte poplatek.

Občasný průkaz musíte vyměnit!

Pokud máte vše na úřadě vyřízeno, musíte si jít nechat vyměnit váš občanský průkaz. To uděláte na matričním úřadu. Nutné je, abyste o výměnu občanského průkazu učinili do 15 pracovních dnů od zrušení trvalého pobytu.