V dnešní době jsou obnovitelné zdroje energie velmi často skloňovaným tématem nejen v hospodářském průmyslu, ale také v oblasti bydlení. Z hlediska ekologického dopadu jsou obnovitelné zdroje správnou volbou. Navíc také cena při výrobě energie z obnovitelných zdrojů je menší, než v případě čerpání klasické elektřiny. A jaké jsou možnosti?

Možnosti jsou v zásadě 3

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů může být rozdělena do tří kategorií. Podle toho, co bude k výrobě energie využíváno. Elektrická energie může být vyráběna pomocí slunce, větru i vody. Existují větrné elektrárny, solární elektrárny i vodní elektrárny. Nejméně využívaným způsobem jsou vodní elektrárny. Proto se tedy zaměříme zejména na energii z větru a solární energii.

Větrná elektrárna na zahradu i na louku

Největší využití najdou větrné elektrárny v místech, kde vane vítr o velké intenzitě. V takových oblastech dosahují větrné elektrárny největších účinků. V nabídce najdete modely větrných elektráren pro domácí využití i pro hospodářské využití. Ideální pro jejich provoz je síla větru 6m/s. Existují ale i modely, kterým stačí intenzita větru k provozu pouhé 2m/s. Taková větrná elektrárna má ovšem vyšší počáteční investici. Díky vysokému výkonu je ale návratnost investice také mnohem rychlejší.

Energie ze Slunce

Sluneční energie se k výrobě elektrické energie začala v posledních letech využívat opravdu hojně. Tento fakt můžeme vidět na loukách, které jsou plné solárních panelů a ty nechybí ani na střechách rodinných domů. Základem solárních elektráren jsou fotovoltaické panely. U panelů je nejdůležitějším faktorem jejich výkon. Pro využití na rodinných domech nebo na zahradách se mohou instalovat i panely s výkonem 5kW, ale můžete instalovat také panely s výkonem 30kW. Vyšší výkon se při využití v rodinných domech a napojení do sítě nedoporučuje.